Новини

31.3.2010 г.

България ще подкрепи включването на културни компоненти в Стратегия „Европа 2020”

Категория: Правителствени

Правителството одобри позицията на България за неформалния съвет на министрите на културата на ЕС. Форумът, на който страната ни ще бъде представена от министър Вежди Рашидов, се провежда днес в Барселона. Основната тема на дискусия са културните и творческите индустрии, видени през призмата на Стратегия „Европа 2020”.
България подкрепя идеята за включването на културни компоненти в документа, водена от убеждението, че културата и творчеството са фактори за развитието на иновативна Европа. Редица изследвания доказват, че творческите индустрии са бързоразвиващи се и един от двигателите на икономическия растеж.
Динамичната роля на културата за насърчаването на растежа, особено в България с нейното богато културно наследство, както и приносът на културата за подобряване на икономическото и социалното сближаване, получиха обществено признание. След обстоен анализ Министерството на културата е изготвило първоначално предложение за създаването на оперативна програма „Култура” през следващия програмен период. Мотивът е, че кохезионната политика и политиката за развитие на културата трябва да имат силна връзка.