Новини

31.3.2010 г.

Правителството намали наполовина таксите за кацане и обслужване на пътници на Летище Пловдив

Категория: Правителствени

Новата тарифа ще е в сила две години – от 1 май 2010 г. до 1 май 2012 г. Целта на намалението е да се насърчат туристическите и бизнес пътуванията, въздушните товарни превози и развитието на туризма.
Другите промени предвиждат изменения в таксите, събирани от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, които ежегодно се приемат след многостранни консултации в централата на Евроконтрол. Те са свързани с увеличаване на лихвения процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване от 9,24 на 11,58, намаляване на осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната от 46,26 евро на 42,93 евро, както и с отмяна на възможността да не се събира такса в случаите, когато въздухоплавателни средства изпълняват полети за авиохимически работи при кацане на летищата, където са базирани.