Новини

24.2.2010 г.

Срокът за усвояване на заема от ЕИБ, предоставен за Дунав мост II, се удължава до 2011г.

Категория: Правителствени

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира измененията към Финансовия договор от 2000 г. между страната ни и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за изграждането на мост на р. Дунав между Видин и Калафат. С документа срокът за усвояване на средствата се удължава до 2011 г., съобразно графика за изпълнение на работите по обекта. С промяната се осигурява финансиране на съществена част от проектно-строителните работи и надзора по новия мост и на прилежащата му инфраструктура на българския бряг.
Забавеното усвояване на заема е поради сложността на проекта и финансирането му от няколко институции с различни изисквания, което удължи подготвителната фаза на инфраструктурното съоръжение след срока, планиран при сключването на Финансовия договор с ЕИБ. Допълнително закъснение след подписването на договорите за изпълнение на проектно-строителните работи е натрупано и поради различията в българското и румънското законодателство при издаване на разрешителни за строителство. Това възпрепятства своевременното стартиране на дейностите на румънска територия и изпълнението на проекта по график.
В момента са сключени и се изпълняват всички договори за проектиране, строителство и надзор на съоръжението, строителство и надзор на прилежащата инфраструктура, свързваща бъдещия мост с републиканските пътни и железопътни мрежи.