Новини

30.11.2009 г.

Ресорът на Румяна Желева е "Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи“

Категория: Европейски въпроси

До министърът на външните работи е изпратено писмо от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Дурау Барозу. Това е новаторски ресор, който обединява инструменти за гражданска защита и спешна намеса. Вие ще бъдете отговорна за хуманитарната помощ, която е един от най-важните и видими начини, по които ЕС може да изпълни своите глобални отговорности.
Барозу отбелязва, че сегашните задачи на генералната дирекция  „Хуманитарна помощ“ ще бъдат издигнати чрез признаване на тази цел като самостоятелна политика в Договора от Лисабон и подсилени с важна политическа отговорност за спазване на принципите на неутралност, безпристрастност и недопускане на дискриминация.
Това включва ефективното и бързо предоставяне на помощ, зачитането на международното хуманитарно право. Барозу смята, че тези отговорности трябва да се съчетаят с дейността по Центъра за мониторинг и информация като изключително важен инструмент за практическа солидарност вътре и извън ЕС.
Този ресор изисква тясно сътрудничество между  с Върховния представител/заместник-председател, както и с комисаря, отговарящ за вътрешните работи, които ще бъдат отговорни за реагиране в кризисни ситуации в рамките на ЕС, съгласно устройството на Центъра за мониторинг и информация“.
Председателят на ЕК уточнява, че за изпълнението на тези задължения под разпореждането на Румяна Желева ще бъдат ГД „Хуманитарна помощ“ и две звена от ГД „Околна среда“.