Новини

26.11.2009 г.

Парламентът гласува изменения на някои данъчни ставки

Категория: Финанси

Гласувани са промени в Закона за акцизите. Увеличат се акцизните ставки за керосина като моторно гориво – от 565 лева на 600 лева за 1000 литра, както и за електрическата енергия за стопански нужди – от 1,40 лева за 1 мегаватчас на 2,00 лева. 
Предложението на правителството за повишаване на акциза върху етиловия алкохол от 1100 лева на 1250 лева за един хектолитър, а акцизът върху домашно произведеният алкохол – от  550 лева на 625 лева за хектолитър не бе прието.  Така акцизът върху ракията не се променя през 2010 г.  Депутатите решиха, че в специализираните малки обекти за дестилиране на ракия ще може да има съдове с обща вместимост за дестилиране до 1000 литра. Парламентът увеличи акциза върху цигарите. Ставката е 101 лева на 1000 къса вместо сегашните 41 лева на 1000 къса. Пропорционалният акциз, който засяга основно скъпите цигари, ще е  23% от продажната цена, докато сегашният е  40.50% от продажната цена. Акцизната ставка за тютюн за лула и свиване на цигари е 100 лева на килограм. 
С пълно мнозинство се приеха промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, увеличаващи данъка върху хазарта от 10 на 15% от 1 януари 2010 г. 
Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. За да бъде преотстъпен данъкът, той трябва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, като не  трябва да превишава 50% от стойността на активите. Корпоративният данък не се преотстъпва, когато лицето е получило други помощи. Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделските производители, няма да се прилага за предприятия в затруднение. Чуждестранните юридически лица от ЕС  имат право на избор за преизчисляване и последващо възстановяване на част от удържания налог, така както и местните лица. НС прие също да бъде облагана печалбата на чуждестранните юридически лица от прехвърляне/продажба/ на място на стопанска дейност.