Новини

21.3.2008 г.

България ратифицира Лисабонския договор

Категория: Европейски въпроси

Народното събрание одобри на второ четене внесения от правителството законопроект за ратифициране на Договора от Лисабон. Предвижда се ЕС да избира свой председател за срок от две години и половина, като мандатът му ще може да бъде удължен еднократно. Той ще ръководи Съвета. Разширява се обхватът на дейностите на Съвета, в който актовете ще се приемат с квалифицирано мнозинство, вместо с единодушие. Гарантира се правото на националните парламенти да се намесват пряко в европейския законодателен процес. Въвежда се постът на Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, който едновременно ще е и заместник-председател на комисията по външни отношения. Намалява се съставът на Европейската комисия. Нови правомощия ще бъдат дадени на Съда на ЕС, предимно в сферата на полицейското сътрудничество и наказателноправните въпроси.