Новини

20.3.2008 г.

Одобрен е план за подобряване на условията за достъп до продължаващо професионално обучение

Категория: Правителствени

Правителството одобри План за действие за 2008 г. в изпълнение на Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г. Oсновните дейности и мерки за неговото реализиране са насочени към подобряване на условията за достъп до продължаващо професионално обучение, осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение, повишаване на инвестициите и научно осигуряване на продължаващото професионално обучение. Предвидено е разработване и прилагане на програма за мотивация за включване в продължаващо професионално обучение, както и създаване на възможности за дистационно и електронно обучение чрез съществуващата мрежа от компютърни кабинети по места. Повече