Новини

5.10.2012 г.

Днес приключва кандидатстването за втората вълна студентски стажове в държавната администрация

Категория: Възможности

Днес приключва кандидатстването за втората вълна студентски стажове в държавната администрация. Кандидатите избират между  843 отворени стажантски позиции, в 181 административни структури на държавната администрация, в 132 населени места. Интересът към стажовете в държавната администрация е голям и до момента чрез специализирания портал www.staj.government.bg са кандидатствали 1037 студента. Позициите са отворени за кандидатстване до 24:00 часа днес, 05.10.2012 г.
Стажовете ще се проведат в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 г. 

Стажовете се организират по проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски
стажове в държавната администрация“, реализиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.