Новини

15.5.2012 г.

Нови 17 млн. лв. са договорени по ОПАК за последните 2 месеца

Категория: Европейски въпроси

Близо 242 млн. лв., или 68,4% от общият бюджет на Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) са договорени до момента. От тези средства за вече реализирани дейности по проекти са разплатени 106,6 млн. лв., или 30,2 на сто, като за последните два месеца на бенефициенти по ОПАК са разплатени 2,8 млн. лева. Само за месец април 2012 г. са одобрени договори за над 14,6 млн. лева. През март и април стартираха 18 нови проекта, като по-голямата част от тях са на общини. Те предвиждат дейности за ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики, както и транснационално и междурегионално сътрудничество с други държави членки.

Едни от най-мащабните проекти са за близо 12 млн. лв. и ще се изпълняват от Националния институт на правосъдието и Института по публична администрация. По ОПАК ще се финансират дейности за повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители чрез обучения по специализирани теми от европейското право, както и прилагане на добри европейски практики в сферата на европейското наказателно-процесуално право. Предвидени са и обучения на държавни служители за прилагане на добри практики на административната дейност и подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса.