Новини

16.5.2012 г.

Стартира регионален конкурс за проекти в областта на облачните изчисления

Категория: Наука

Български организации могат да подават предложения за научни разработки в областта на облачните изчисления. В регионалния конкурс в рамките на европейски проект SEERA-EI участват шест страни от Югоизточна Европа – България, Гърция, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция. Общият бюджет за всички участници е 600 хил. евро, а за българските организации – 50 хил.евро.

Предложения за проекти ще се приемат от 15 май до 5 септември 2012 година в електронна система, създадена за конкурса. До 5 август участниците имат право на предварително подаване за проверка на допустимостта на предложенията.

Целта на конкурса е да насърчи сътрудничеството между университети, изследователски организации, предприятия от различните страни в региона. Предложенията за проекти могат да се подават и от консорциуми от представители на най-малко три различни страни от Югоизточна Европа. Максималното финансиране, което може да получи един съвместен проект е 150 хил. евро.

Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията