Новини

16.5.2012 г.

За повишаване качеството на човешкия капитал са заделени 40% от бюджета на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Категория: Социална политика и заетост

За насърчаване на икономическата активност на безработните лица и повишаване производителността на заетите лица са заделени 40% от бюджета на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Това обяви днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на среща с представители на бизнеса в Плевен след изнесеното заседание на Министерски съвет в града. В срещата по въпросите за заетостта, активната политика на пазара на труда и възможностите на ОПРЧР участваха регионалните структури на Агенцията по заетостта, кметове от областта, граждани.

МТСП се стреми да създаде механизми за подготовка на квалифицирана работна ръка, която да отговаря на нуждите на бизнеса като същевременно предоставя директно средства на работодателите за инвестиции в служителите, обясни министър Младенов. Той запозна присъстващите със схема «Развитие» по ОПРЧР. По нея безработни лица се обучават за придобиване и повишаване на професионалната си квалификация, но в съответствие с изискванията на бизнеса. До момента в обучение са включени над 39 000 лица, ново работно място е осигурено за над 24 000 от тях. За тях са осигурени средства в размер на минималната работна заплата за период от 9 до 12 месеца. До момента по схемата са усвоени 58 милиона лева, обобщи министър Младенов. Той призова бизнеса да се възползва в максимална степен от финансовите възможности на ОПРЧР, като посочи, че в България има около 300 хиляди компании, 98% от които са средни и малки фирми. В същото време в страната има около 370 хиляди безработни, от които без или с ниско образование са над 50%. Ако всеки работодател наеме по един човек, безработицата ще намалее чувствително, подчерта министър Младенов.

От стартирането на Оперативната програма до 12 април 2012г. в обучение са включени 219 490 лица, от които 106 177 - по професионална квалификация и 113 313 - по ключови компетентности. По данни на МТСП 160 800 човека успешно са завършили обучение. От тях 80 799 са придобили или повишили професионалната си квалификация и 80 001 са се обучавали за ключови компетентности. Около 24 млн. лева са усвоените средства по ОПРЧР за квалификационни услуги до момента. Министър Младенов акцентира върху важността от постоянното професионално развитие и обучение, като посочи, че 70% от завършилите квалификация или преквалификация в Българо-Германския център за професионално обучение в Плевен са си намерили работа след това.

Министър Младенов, заедно със заместник-министър Зорница Русинова, представиха схеми по ОПРЧР за намаляване на безработицата и запазването на различните форми на заетост като «Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж», «Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта», «По близо до работа», «Социални иновации в предприятията», «Безопасен труд», «Аз мога» и «Аз мога повече». Пред бизнеса от Ловеч и Плевен заместник-министър Русинова очерта подобренията на съществуващите схеми и новите мерки, които ще бъдат предложени на комитета по наблюдение на ОПРЧР в края на май. По време на срещата представителите на бизнеса изразиха задоволство от съвместната работа с Бюрата по труда като определиха като особено успешна за региона реализацията на схемите "Развитие", "Адаптивност", "Аз мога" и "Отново на работа".

След срещата с обществеността министър Младенов направи проверка в Центъра за професионално обучение към сдружение «Регионален Бизнес център Плевен». Центърът предоставя обучение по схема «Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1», финансирана със средства от ОПРЧР. В обучение за сътрудник в бизнес услуги са включени 19 лица. Периодът, в който се провежда курсът, е 22 март – 8 юни 2012 г. Екипът на МТСП се запозна с качеството на предоставяната услуга. Министър Младенов дискутира с курсистите възможностите за кариерно развитие след завършването на програмата, като те изразиха желание за професионална реализация в туристическия бранш или в сферата на алтернативните източници на енергия. По време на посещението не бяха констатирани нередности. Министър Младенов окачестви схемата като добър пример за работещо партньорство между държавата, образованието и бизнеса.

Програмата на министър Младенов в Плевен продължава със среща с регионалните структури на Агенцията за социално подпомагане.