Новини

11.4.2012 г.

Правителството прие Доклад за дейността на Съвета за административна реформа за 2011 г.

Категория: Държавна администрация

 
На днешното си заседание кабинетът прие Доклад за дейността на Съвета за административна реформа. Документът включва основните решения и инициативи, взети и реализирани от съвета през 2011 г. Те имат ключово значение за осъществяването на административната реформа.
 

През 2011 г. бяха променени съставът и функциите на съвета, като той пое функциите на Съвета по децентрализация на държавното управление.
Към основния състав на съвета бяха добавени министърът на регионалното развитие и благоустройството (като заместник-председател), министърът по управление на средствата от Европейския съюз и главният секретар на Министерския съвет. Разширеният състав на съвета се състои от основния състав, областните управители на област Пловдив, област Плевен и Софийска област, както и представители на органите на местното самоуправление.
 

През 2011 г. са проведени 5 заседания на Съвета за административната реформа, на които бяха взети следните основни решения:
-          Одобрен беше Класификаторът на длъжностите в администрацията. Заедно с него бяха направени изменения в Наредбата за прилагането му.
-          Одобрен беше проект на ЗИД на Закона за администрацията (в сила от месец февруари 2.012 г.).
-          Одобрени бяха проекти на Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
-          Одобрен беше проекта на ЗИД на Закона за държавния служител. Законопроектът е внесен в Народното събрание.
-          По инициатива на Съвета за административната реформа беше въведено гъвкавото работно време в държавната администрация и на всички служители в администрацията беше определен еднакъв размер от 5 дни допълнителен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден.