Новини

4.4.2012 г.

Правителството предлага за ратификация удължаването на членството на България в EUMETSAT

Категория: Правителствени

Правителството утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира изменение в Споразумението за сътрудничество с Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT). С него срокът на действие на споразумението се удължава с още две години – до 31 декември 2013 г. 

По този начин страната ни ще продължи да има достъп до качествена спътникова информация, ще се обезпечи устойчиво развитие и подобряване на хидрометеорологичното обслужване на национално ниво като се внедрят съвременни технологии и ще се ползва информация от метеорологичните спътници второ и трето поколение в оперативната дейност за прогнозата на времето и природни бедствия, за осигуряване на авиацията и транспорта и за управление на водните ресурси, земеделието и горите, за оценяване на екологичната обстановка и климатичните промени.