Новини

5.4.2012 г.

Българската част от газопровода „Набуко” става национален обект

Категория: Енергетика

Правителството обяви гозопровода „Набуко” в отсечката, която ще бъде изградена на територията на България, за национален обект.

По този начин ще се облекчат административните процедури по получаването на разрешение за строеж, отчуждаването на имоти за реализацията на проекта и самото строителство на газопровода.

Решението е в съответствие с основните цели на българската енергийна политика за развитие на конкурентни енергийни пазари при опазване на околната среда и осигуряване сигурността на енергийните доставки. Те са свързани с изграждането на добре развита енергийна инфраструктура с оглед диверсификация на газовите източници и маршрути.