Новини

29.9.2008 г.

Открита е пречиствателната станция в Пазарджик, изградена със средства от ИСПА

Категория: Околна среда

Министър Джевдет Чакъров откри пречиствателна станция за отпадни води в Пазарджик. Тя е изградена със средства по програма ИСПА в размер на над 10 700 000 евро по проект, управляван от Министерството на околната среда и водите.
МОСВ изпълни поетия пред ЕК ангажимент за завършване на обекта до края на август и вече има издаден акт 15 за приключване на строителството. Съоръжението ще обслужва 156 000 еквивалент жители.