Новини

25.9.2008 г.

Стартират информационни дни по ОП „Развитие на човешките ресурси” в цялата страна

Категория: Възможности

До края на 2008 г. Междинните звена на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, ще организират информационни дни за предстоящите схеми, по които ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти.

На 25 и 26 септември МОН планира провеждането на информационни дни в София по предстоящите схеми „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, „Да направим училището привлекателно за младите хора” и „Училищни и студентски практики”. Информационните дни ще продължат във Варна – 30.09.2008 г., в Габрово - 01.10.2008 г., Монтана – 02.10.2008 г., Бургас - 07.10.2008 г., Сливен – 08.10.2008 г. и в Пловдив –  09.10.2008 г.

Агенцията по заетостта ще организира информационните дни по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане и насърчаване на заетостта в браншове с недостиг на работна ръка” през ноември и декември в София, Русе, Варна, Бургас, Благоевград, Ловеч, Монтана, Пловдив и Хасково. От 6 до 9 октомври се предвижда да бъдат проведени информационни дни по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” в градовете София, Ловеч, Русе, Пловдив, Бургас и Варна. През ноември и декември в регионите, които влизат в териториалния обхват на схемата „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица”, ще стартират информационни дни. За безработни лица над 50 г. те ще се проведат в Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник, Плевен, Русе и Смолян. За продължително безработни лица информационните дни ще се състоят съответно в Бургас, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол.

Агенцията за социално подпомагане организира информационни дни по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”, съответно, в София на 25.09, във Велико Търново и Пловдив – на 30.09, във Варна – на 02.10 и в Бургас – на 03.10.2008 г.