Новини

23.9.2008 г.

Достъпът на трети държави до българския пазар на труда ще се определя с браншови квоти

Категория: Социална политика и заетост

Идеен проект на механизъм за определяне на годишни браншови квоти за достъп на граждани на трети държави до българския пазар на труда обсъди на първото си заседание Националният съвет по трудова миграция. То бе открито от министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова.

Съветът ще наблюдава наличието на работна сила по отрасли и ще определя годишни браншови квоти за прием на работници от трети страни, в зависимост от потребността от кадри с необходимата квалификация. Този съвет ще работи с активното участие на социалните партньори на национално и браншово ниво.

Министър Масларова информира за предприетите действия за сключване на спогодби с трети държави за прием на чужденци на пазара на труда в България. Проект на Спогодба е изпратен на съответните институции в Украйна, Молдова, Македония и Армения. Имаме заявена готовност от страна на Украйна да започнем консултации, каза министър Масларова. Тя обясни, че Молдова иска да подготви свой проект на Спогодба и да го представи, Македония е заявила политическо съгласие за стартиране на процеса, а от арменска страна няма становище.

По време на срещата Емилия Масларова представи резултатите от попълнените анкети от българи, работещи в Испания и български работодатели, желаещи да наемат към 16 септември т.г. във връзка с предстоящата през ноември трудова борса в Испания. Тя изрази надежда, че до края на текущата година или в началото на 2009-та такава борса ще се осъществи в Атина. Предвижда се борсата да се проведе в неработен ден в Мадрид тъй като там има около 30 000 българи. Над половин милион българи работят в ЕС, уточни министър Масларова.

Анализът на анкетните карти сочи, че 60.15 на сто от анкетираните българи, работещи в Испания, не работят по специалността си, а 31.95 на сто от анкетираните са заминали със своите семейства. 3.76 на сто от всички анкетирани са отбелязали, че биха се върнали да работят в България за 800 лв., най-голям процент – 22.56 на сто са посочили заплата от 1500 лв.