Новини

31.1.2012 г.

МИЕТ организира национален информационен ден за програмата "Интелигентна енергия – Европа" 2012

Категория: Възможности

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организира на 28 февруари, в х-л Шератон, зала "Средец" национален информационен ден във връзка с програмата "Интелигентна енергия – Европа II" 2012 година. Участниците ще бъдат запознати с възможностите за подкрепа на проекти в областта на устойчивата енергия. Ще бъде предоставена и информация за програма "ELENA” за подпомагане на местни и общински власти при изпълнение на проекти за устойчива енергия, фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", Международен фонд "Козлодуй", както и за оперативните програми през 2012 година.

За участие в информационния ден е необходимо да изпратите попълнена регистрационна форма на e-mail: m.tzoleva@mee.government.bg или на факс 02/ 988 57 22 до 24 февруари 2012 година.