Новини

29.12.2011 г.

Александър Арабаджиев е българското предложение за съдия в Съда на ЕС

Категория: Правителствени

Правителството предлага Александър Арабаджиев да бъде преизбран като кандидат на България за съдия в Съда на Европейския съюз след изтичане на мандата му. 

Александър Арабаджиев е българският съдия в Съда на ЕС от 12 януари 2007 г. Той бързо изгражда солиден професионален авторитет, в резултат на което е назначен за председател на Шести съдебен състав в Съда. Кабинетът му си е извоювал реномето на един от най-ефективните в институцията.

Александър Арабаджиев е роден през 1949 г. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски”. Владее френски, английски и руски езици.

Работил е като съдия в Районния и в Окръжния съд в Благоевград, във Върховния и в Конституционния съд. Бил е член на Европейската комисия по правата на човека, на Европейския конвент за бъдещето на Европа и наблюдател в Европейския парламент. Активно е работил и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.