Новини

24.6.2011 г.

Българската статистика навършва 131 години

Категория: Анализи

На 25 юни 2011 г. Българската статистика навършва 131 години. Началото се поставя през 1880 година, когато e създадено статистическо отделение към Министерство на финансите.

В дългогодишната си история Българската статистика провежда 17 преброявания на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства, повече от 85 г. наблюдава домакинските бюджети и всяка година провежда около 250 различни статистически изследвания в 35 тематични области. Благодарение на професионализма, обективността и високата отговорност на българските статистици, глава „Статистика” е първата затворена преговорна глава в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз.

През всичките тези години НСИ работи и за потребителите на данни извън страната. Още първите статистически публикации са двуезични – издават се на български и френски език. В момента всички издания на НСИ се публикуват на български и английски език.

Тази година НСИ посреща празника като предоставя нови услуги за улеснение за потребителите. От днес в сайта на Дигиталната библиотека на НСИ на адрес http://statlib.nsi.bg/ е публикувана пълната колекция на списание „Статистика” от създаването му през 1929 до 2010 година. На потребителите е предоставен он-лайн достъп до 250 броя от списанието като колекцията съдържа 22 651 дигитални страници. Списанието е на български език и има резюмета на статиите на френски, английски и руски език.

Дигиталната библиотека на НСИ е създадена през 2007 година. Дигиталният фонд непрекъснато нараства и към настоящия момент разполага с информационен масив от над 600 000 дигитални страници на българската статистика от 1881 г. до наши дни.

Предстои публикуването на най-голямата серия статистически издания – „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България”.

Електронните издания са изработени и подготвени за онлайн достъп в Дигиталния център на библиотеката на НСИ. Достъпът до дигитализираните издания на Българската статистика от създаването й до наши дни чрез Интернет е безплатен.