Новини

21.6.2011 г.

Серттифициращият орган заяви 40 млн. евро за възстановяване по ОП „Транспорт"

Категория: Анализи

След предсрочно изпълнение на всички контролни дейности, Сертифициращият орган в Министерство на финансите изпрати заявления до Европейската комисия за междинни плащания по Оперативна програма „Транспорт" на обща стойност 40 млн. евро.

Извършените разходи, включени за възстановяване, са по стратегическите проекти "Доизграждане на автомагистрала "Тракия", Лотове 2, 3 и 4", "Проект за разширения на метрото в София: Етап II Лот 1 "Обеля - Надежда" и Лот 2 "Младост I - Цариградско шосе", „Разширение на метрото в София, І Етап - „Пътен възел „Надежда"- Централна ж.п. гара - пл. „Света Неделя" - бул. „Черни връх" и др.

Очаква се ЕК да възстанови заявените средства по ОПТ до един месец. Заявените средства, заедно с кореспондиращите бюджетни средства ще бъдат предоставени незабавно на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за извършване на плащания по проекти по Оперативна програма „Транспорт".

Ускореният паричен поток гарантира значителен по размер свеж финансов ресурс за бенефициентите по програмата и ще подпомогне успешното изпълнение на проектите в този ключов сектор, отговорен за провеждане на държавната политика в сферата на транспорта.