Новини

22.5.2011 г.

Общественото обсъждане на промените в ЗОП продължава

Категория: Анализи

След множество обществени обсъждания с различни браншови, неправителствени организации и представители на местните власти  работната група за промени в ЗОП към МС, оглавявана от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, актуализира проекта на Закона за допълнение и изменение на Закона за обществени поръчки (ЗИД ЗОП).
 
Пълният текст на работния документ можете да видите .....(тук).

Работната група продължава своята работа и към настоящия момент. Очакваме вашите коментари и предложения по проекта за ЗИД ЗОП  на адрес: minister.eufunds@government.bg