Новини

19.5.2011 г.

Публикувани са секторни анализи, част от Националната програма за развитие: България 2020

Категория: Анализи

В секцията "Публикации" на Портала за обществени консултации са публикувани социално-икономически анализи и SWOT -анализи на отделни сектори, изготвени за нуждите на Националната програма за развитие: България 2020.

Анализите или изводите от тях ще послужат за правилното формулиране на стратегическите цели в Националната програма за развитие. Програмата се изготвя съгласно утвърдената Концепция за програмиране на развитието на Република България. Основни части на НПР ще бъдат анализ на социално-икономическото развитие на Република България, SWOT-анализ на българската икономика, тематични анализи, визия, цели и приоритети, както и детайлни секторни стратегии. Процесът на изготвяне на НПР се координира от Междуведомствена работна група (представители на ръководно ниво от всички министерства) към Съвета за развитие. Проектът на Анализ на социално-икономическото развитие на България беше публикуван за обществени консултации по-рано през месец май.