Новини

18.5.2011 г.

Намален е щатът на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Категория: Държавна администрация

С промяна в устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” правителството намали щата на ведомството с 9 бройки. След съкращението в агенцията ще работят 589 души.

Агенцията развива, интегрира, поддържа, администрира и управлява електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) за нуждите на националната сигурност, а в мирно време – и на органите на изпълнителната и на местната власт.