Новини

18.5.2011 г.

Числеността на централната администрация се свива на равнището си от 2003 г.

Категория: Анализи

Броят на заетите в централната администрация се свива на равнището си от 2003 г., сочи доклад на Съвета за  административната реформа.

Оптимизацията в централната администрация не е съпроводена от аналогичен процес в администрацията на общините. Числеността на централната администарция се свива на равнището си от 2003 г., докато тази на местната администрация нараства. Това е един от изводите в доклад на Секретариата на Съвета за  административната реформа за тенденциите на реално заетите в сектора на държавното управление за периода 2001-2009 година. Докладът е изготвен по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов. След значителен растеж на броя на служителите в периода 2003-2007 г., същият на заетите в общините остава постоянен и възлиза на над 35 000 души. В 78% от общините (206 общини) относителният дял на служителите спрямо населението е по-голям от средния за страната.

По данни на НСИ в периода 2001-2009 г. населението на страната намалява с 4,1% или 327 385 души, като същевременно броят на заетите в сектор „Държавно управление“ се увеличава с 34,5 % или с 30 378 души, сочи още докладът. През 2010 г. централната администрация се е свила до равнището си от 2003 г. след значителен ръст на заетите в периода 2003-2007 година, докато броят на заетите в местната администрация остава непроменен.

Резултатите от доклада предстои да бъдат обсъдени с представителната организация на общините.