Новини

24.3.2011 г.

Парламентът прие да бъде създаден единен списък на медицинските изделия

Категория: Здраве

Парламентът прие да бъде създаден единен списък на медицинските изделия, предлагани на пазара и заплащани с обществени средства. Това стана при гласуването на първо четене на промени в Закона за медицинските изделия. Предлага се изпълнителната агенция по лекарствата да поддържа на страницата си в интернет списък на медицинските изделия, които могат да бъдат заплащани със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, от републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика, от бюджета на лечебните заведения с държавно или общинско участие. Списъкът трябва да съдържа общи идентификационни данни и характеристики на медицинското изделие; сертификационен и регистрационен статус на медицинското изделие; търговска информация, включително продажна цена за медицинското изделие, както и за производителя/упълномощения представител или търговеца на медицинското изделие; стойност.