Новини

24.7.2008 г.

МТСП започва информационна кампания по проект по програма ФАР

Категория: Възможности

Министерството на труда и социалната политика организира информационната и разяснителна кампания в София, Плевен, Варна, Бургас и Пловдив относно стартиралата на 4 юли 2008 г. Схема за безвъзмездна помощ “Предоставяне в общността на медицински, социални, образователни и психично-здравни услуги за рискови групи”. Схемата е част от проект BG2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Проектът се финансира по програма ФАР 2006 – Политически критерии. Общата стойност на Схемата за безвъзмездна помощ е 8 700 000 евро.

В периода 28 юли - 01 август 2008г. от 10:00 часа до 12:00 часа информационната кампания ще се проведе в следния график: София - 28 юли 2008, понеделник, зала „Москва”, парк-хотел „Москва , ул. „Незабравка” № 25; Плевен - 29 юли 2008, вторник, зала на Областна администрация, площад „Възраждане” №1; Варна - 30 юли 2008, сряда, зала 37 на Община Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43; Бургас - 31 юли 2008, четвъртък, зала на Областна администрация, ул. „Цар Петър” № 1; Пловдив - 1 август 2008, петък, зала „Париж” на Новотел Пловдив, ул. „Златю Бояджиев” № 2.

В рамките на 60 календарни дни, 4 юли – 3 септември 2008 г., МТСП, изпълняващо функциите на Изпълнителна агенция по програма ФАР 2006, ще набира проектопредложения, отговарящи на изискванията, заложени в Насоките за кандидатстване по Схемата за безвъзмездна помощ. Ще бъдат подкрепени дейности по три компонента. Сумата, предвидена за Компонент 1 - Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца – е 2 500 000 евро. По Компонент 2 – Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора – са предвидени 3 400 000 евро. По Компонент 3 – Предоставяне на психично-здравни услуги в общността - индикативната сума, предвидена за този компонент е 2 800 000 евро.

Допълнителна информация за проекта, както и условията за кандидатстване, може да се намери на следните интернет страници: http://www.mlsp.government.bg или http://ef.mlsp.government.bg