Новини

23.3.2011 г.

Запазват се достигнатите нива на минималните и максимални размери на заплатите в държавната админист

Категория: Държавна администрация

Правителството прие постановление за заплатите в бюджетните организации и дейности. С него, считано от 1 януари т. г., се запазват достигнатите досега нива на минималните и максималните размери на основните възнаграждения на работещите в държавната администрация, регламентирани в Постановление №67 от 2010 г.

Увеличение на индивидуалните основни месечни заплати до максималния размер за съответната длъжност ще е възможно при намаляване на числеността на служителите. Необходимият финансов ресурс ще е за сметка на икономии от средствата за заплати.

С приетото постановление политиката по доходите в бюджетните организации и дейности за 2010 г. ще се запази и през тази година, което е предпоставка за ускорена реформа в сферата на държавната администрация и за установяване на принципа за заплащане съобразно резултатите.