Новини

22.7.2008 г.

Фалшиви банкноти в обръщение

Категория: Финанси

През последните седмици в Българската народна банка са постъпили данни и копия на възпроизведени български банкноти, за които не е искано писменото разрешение на БНБ. Копията на възпроизведени български банкноти са идентични по ширина и дължина на банкнота в обращение от купюр 20 лева и са близки до нея по изображение. Независимо че тези копия не съдържат холограма, микротекст, сериен номер, осигурителна нишка, те могат да въведат в заблуждение гражданите. Във връзка с тези случаи БНБ е сезирала Главна прокуратура и полицията.

Българската народна банка приканва гражданите да бъдат внимателни и да проверяват истинността на получаваните от тях банкноти или копия с изображения на български банкноти. Неистинските банкноти могат лесно да бъдат различени, като се ползват препоръките за проверка, описани в публикации на БНБ и на интернет страницата на банката www.bnb.bg. При съмнение препоръчително е банкнотата да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че е получил неистинска банкнота или копие на възпроизведена банкнота, което може да бъде сбъркано с истинска банкнота, следва да предостави възможно най-пълна информация за произхода й до органите на полицията или БНБ.