Новини

14.4.2022 г.

Правителството одобри присъединяването на България към Програма LEED на ОИСР

Категория: България в ОИСР

На проведеното на 13 април 2020 г. заседание, Правителството одобри присъединяването на Република България към Програмата за местно икономическо развитие и заетост (LEED) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
 
Програмата LEED ще допринесе за създаването на повече и по-качествени работни места чрез по-ефективно прилагане на политики, иновативни практики, по-силен капацитет и интегрирани стратегии за местна заетост и икономическо развитие. Програмата има за цел да подобри ефективността на публичните политики на местно ниво чрез събиране и анализ на съпоставителни данни и оценка на добри практики, да насърчи иновациите и да изгради капацитет за създаване, прилагане и оценка на стратегиите за местно икономическо развитие и заетост.
 
Като член на Програмата LEED и като Асоцииран член в Управляващия комитет на Програмата се очаква България да демонстрира политически иновации в областите, свързани с местно икономическо развитие и заетост и капацитет и готовност активно да участва в дейностите на Програмата.