Новини

27.1.2011 г.

Почетно генерално консулство на Швеция ще бъде открито в София

Категория: Правителствени

Правителството даде съгласието си за откриване на почетно генерално консулство в София. Консулският му окръг ще обхваща територията на областите Видин, Монтана, Враца, София, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали и Хасково. Консулството ще бъде ръководено от шведския гражданин Ивар Горан Свенсон.
В момента Швеция има почетно консулство във Варна, което отговаря за областите Бургас, Добрич, Шумен и Варна. С днешното решение консулският му окръг се разширява с областите Русе, Велико Търново, Силистра, Разград, Търговище, Сливен и Ямбол.
Решението на шведската страна за откриване на генерално консулство и за разширяване на консулския окръг на съществуващото почетно консулство е във връзка със закриване на посолството на кралството в София в края на септември м. г. То позволява двете консулства да покрият изцяло територията на страната и да поемат някои от предишните функции на посолството.