Новини

14.7.2008 г.

НСИ отчете дефлация 0.2% за месец юни

Категория: Анализи

Националният статистически институт съобщава, че индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юни 2008 г. спрямо май 2008 г. е 99.8%, а инфлацията е минус 0.2%. Основен принос за намалението на общия ИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от българските домакинства за лично потребление, има намалението на цените в групата „Хранителни продукти и безалкохолни напитки”. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за Република България за юни 2008 г. спрямо предходния месец е 100.5%, т. е. инфлацията е 0.5%. Основна причина
за увеличението на общия ХИПЦ, който също измерва изменението на цените на стоките и услугите, но използвани от всички домакинства на територията на страна (включително и чуждестранните), е увеличението на цените в групата „Транспорт”. Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.
Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юни 2008 г. спрямо май с.г. е 99.8%, т.е. инфлацията е минус 0.2%. Средното относително нарастване на потребителските цени от началото на годината (юни 2008 спрямо декември 2007 г.) е 4.6%, а за юни 2008 г. спрямо юни 2007 г. е 15.3%. Инфлацията за периода януари - юни 2008 г. спрямо същия период на миналата година е 14.1%.