Новини

27.1.2011 г.

Министерството на културата ще отделя повече средства за театрите с повече продадени билети

Категория: Правителствени

Правителството определи единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства през 2011 г. С документа реално стартира въвеждането на делегирани бюджети в театрите, което ще стимулира добре работещите и ефективни културни институти.
За всеки продаден билет драматичните театри ще получават по 12,50 лв., драматично-куклените театри – по 15,00 лв., куклените театри – по 10,00 лв.; драматично-музикални театри – по 40,00 лв., оперите и музикалните центрове – по 70,00 лв., а симфониети, филхармонии, оркестри и ансамбли – по 50,00 лв. Диференциацията на стандартите е съобразена с различията в спецификата на дейността на културните институти.
С друго постановление правителството определи второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата. Общият им брой е 105. От тях 77 са културни институти в областта на сценичното изкуство, в които ще се прилагат делегираните бюджети. В останалите – музеи, културни институти, културни центрове, библиотеки и т. н., общият брой на персонала е 819 души.