Новини

19.1.2011 г.

Преброяването на населението и жилищния фонд ще бъде приоритетна задача на НСИ през 2011г.

Категория: Правителствени

Преброяването на населението и жилищния фонд на България е най-важната задача на Националния статистически институт през тази година. Това е посочено в Националната статистическа програма за 2011 г., приета днес от правителството. В нея са включени изследванията, които ще се провеждат от НСИ и другите органи на статистиката.
В програмата са представени изследвания на явления и процеси в демографията, социалната сфера, бизнеса, макроикономиката, селското стопанство и околната среда, които се провеждат в съответствие с регламентите на ЕС в областта на статистиката. Приоритетните направления в дейността на НСИ за 2011 г. са свързани с подобряване на качеството, намаляване на натоварването на респондентите и усъвършенстване на разпространението на статистическата информация.
Кабинетът одобри днес и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2010 г. Като приоритетни задачи в тях са посочени производството и разпространението на статистическа информация съгласно новата нормативна база на ЕС, внедряване на Кодекса за дейността на европейската статистика, повишаване качеството на статистическата информация и засилване на доверието към статистиката, техническо и технологично обновяване на статистическата дейност чрез изграждане на информационна система и др.