Новини

14.7.2008 г.

15 кандидати подписват договори за безвъзмездно финансиране по ОПРР

Категория: Възможности

15 договори за финансиране на общински проекти в сферата на образователната и културната инфраструктура  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г  ще бъдат подписани в сряда в сградата на МРРБ. Общата сума на проектите по договорите възлиза на  62 560 605,44 лв., от който 53 176 514,62 лева е съфинансиране от ЕФРР, осигурено чрез ОПРР.
Договорите са по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, поканата по която беше обявена на 14 ноември 2007 г.
В резултат на изпълнението на проектите следните резултати ще бъдат постигнати:
Обновени и ремонтирани 33 училища, включително осигурен достъп за хора с увреждания и внедрени мерки за енергийна ефективност;
Обновени и ремонтирани 40 детски ясли и градини;
Около 15 386 ученици/деца, облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура;
Обновени и ремонтирани 12 сгради в сферата на културата, включително осигурен достъп за хора с увреждания и внедрени мерки за енергийна ефективност;
Население, облагодетелствано от подобрената образователна инфраструктура – около 206 000 души.
Церемонията по подписването на договорите ще се състои на 16.07.2008 г. от 10:00 ч., в зала Пресцентър” на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.