Новини

9.7.2008 г.

Днес ще бъдат обявени новите одобрени за финансиране проекти по ОПАК

Категория: Възможности

Министърът на държавната администрация и административната реформа ще обяви резултатите от проведените през месец март конкурси за проекти по Оперативната програма “Административен капацитет”.
Повече от 600 проектни предложения е получил Управляващият орган на програмата по новите осем процедури за структурите на гражданското общество и конкретните бенефициенти. Те бяха отворени на 11 март 2008 г. и са на обща стойност 55 млн. лв., предоставени от Европейския социален фонд и от националния бюджет.
591 проектни предложения са подадени по две от процедурите, предназначени за структурите на гражданското общество. Те са на обща стойност 25 млн. лв.
По останалите шест процедури на стойност 30 млн. лв. конкретните бенефициенти подадоха 17 проектни предложения.