Новини

3.11.2010 г.

Авиоотряд 28 с нов Устройствен правилник

Категория: Правителствени

Правителството прие Устройствен правилник на Авиоотряд 28. Той е съобразен с последните изменения на Закона за гражданското въздухоплаване. Авиоотряд 28 получава статут на юридическо лице към Министерския съвет на Република България.
Авиоотряд 28 ще се ръководи и представлява от генерален директор, определен в правилника като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Съгласно Устройствения правилник общата численост на Авиотряд 28 е 82 щатни бройки. Основната дейност на Авиоотряд 28 е изпълнение на полети със специално предназначение и полети за нуждите на министерства и ведомства. Полети със специално предназначение са полетите за превоз и обслужване на президента и вицепрезидента на Република България, председателя на Народното събрание на Република България, министър-председателя на Република България.