Новини

15.6.2012 г.

Дискусия за обсъждане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. и Визията за създаване

Категория: Възможности

На 19 юни (вторник) от 10.00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет ще се състои дискусия за обсъждане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. и Визията за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор.

Обсъждането е част от дейността на специализирана работна група, която министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев инициира през мesec януари със задача да разработи цялостна концепция за развитие на неправителствения сектор в България.

На 23 май работната група предложи за обществено обсъждане проект на Стратегия за подкрепа за развитието на гражданските организации за периода 2012-2015 г. и проект на Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор. Становища и предложения по двата документа се приемат в срок до 15 юни 2012 г. на e-mail ngo.strat@government.bg и e-mail: m.toteva@government.bg

Участието в дискусията се допуска само след предварителна регистрация.

Проектът на стратегията е публикуван на Портала за обществени консултации и с него може да се запознаете тук.