Новини

17.5.2023 г.

Съветът за административната реформа одобри Годишния доклад за оценка на въздействието за 2022 г.

Категория: Оценка на въздействието

На 16  май 2023 г. на свое заседание Съветът за административната реформа (САР), ръководен от вицепремиера Атанас Пеканов, одобри Годишния доклад за оценка на въздействието за 2022 г.

През миналата година Министерският съвет е одобрил най-много законопроекти от 2016 г. насам – 84, сочи докладът. Отбелязано е, че през 2022 г. министри са предлагали за одобрение по няколко проекта за изменение и допълнение на един и същ закон, и правителството е одобрявало повече от веднъж един и същ законопроект, поради неприемането му от предходно Народното събрание.

Друга основна тема в доклада са обществените консултации по проекти на нормативни актове, като данните сочат, че на национално ниво през 2022 г. са проведени 630 консултации.

Авторите на доклада отбелязват, че през 2022 г. са извършени и сериозни мерки за консолидиране на институционалната рамка, свързана с регулаторната политика на правителството. В контекста на процеса по присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са извършени самооценки за степента на съответствие на българската стратегически, нормативна и организационна рамка с тематичните правни инструменти на организацията.

На заседанието е разисквана и друга важна тема, пряко свързана с ефективността на администрацията – за ролята и потенциала за развитие на „Центъра за управление“.

Съветът за административната реформа одобри доклада за своята дейност през 2022 г.

Източник: Министерски съвет