Новини

16.5.2022 г.

Две комисии от Народното събрание се срещнаха със заместник-генералния секретар на ОИСР

Категория: България в ОИСР

Комисиите по външна политика и по превенция и противодействие на корупцията се срещнаха със заместник-генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Джефри Шлагенхауф
 
Ролята на Народното събрание за присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) беше основна тема на срещата на народните представители от Комисията по външна политика и Комисията по превенция и противодействие на корупцията със заместник-генералния секретар на ОИСР Джефри Шлагенхауф.
 
Заместник-генералният секретар на ОИСР Джефри Шлагенхауф е в България за участие в заключителната конференция по проект „Цялостна реформа на административнонаказателната дейност“, изпълняван от администрацията на Министерския съвет. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ и с изпълнител ОИСР. Той се осъществява в контекста на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.).
 
За народните представители е важно да се запознаем с доклада на ОИСР и с препоръките в него, подчерта на срещата председателят на Комисията по външна политика Венцислава Любенова. Тя посочи, че след решението на Съвета на ОИСР от 25 януари 2022 г. за откриване на разговори за присъединяване на България към Организацията, предстои в началото на юни на страната ни да бъде предоставена пътна карта с конкретните условия, изисквания и описание на процеса на присъединяване към ОИСР.
 
Очакваме на парламентарно ниво сътрудничеството ни с ОИСР в рамките на процеса на присъединяване на България към Организацията да ни бъде полезно за взимането на последващи законодателни решения за подобряване на живота и увеличаване на икономическите ползи за нашето общество, отбеляза Венцислава Любенова. Тя изрази увереност, че ОИСР осигурява форум, на който правителства имат възможност да работят заедно, за да споделят опит и да намират бързи и правилни решения за справяне с икономическите и социални предизвикателства.
 
Заместник-генералният секретар на ОИСР Джефри Шлагенхауф посочи, че България много бързо е откликнала и е показала привързаност към основните принципи, ценности и цели на Организацията - демокрация, права на човека, върховенство на закона, отворена и прозрачна пазарна икономика, устойчив и приобщаващ растеж. ОИСР вече работи по т.нар. пътни карти на страните кандидати за членство, сред които са България, Румъния и Хърватия, подчерта той.
 
С очакваното връчване на пътната карта започва същинският процес на присъединяване, отбеляза Джефри Шлагенфауф и уточни, че той включва задълбочени технически прегледи, които ще бъдат извършени от над 20 тематични комитета на Организацията в различни области, напр. търговия и инвестиции, обществено управление, почтеност и борба с корупцията, опазване на околната среда и борба с климатичните промени, цифрова икономика, регионално развитие, качествена инфраструктура, конкуренция, заетост и социална политика и др.
 
На срещата народните представители от двете комисии отбелязаха, че присъединяването към ОИСР е приоритет на България и изразиха готовност да съдействат за приемането на нужното законодателство. Със заместник-генералният секретар на ОИСР Джефри Шлагенхауф бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между българските парламентаристи и ОИСР.