Новини

11.3.2022 г.

Ограничават числеността на състава на политическите кабинети на министрите

Категория: Държавна администрация

Ограничения на числеността на персонала в кабинет на министър се въвеждат с приетите на 9 март 2022 г. от Министерския съвет изменения и допълнения в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

Въвежда се рамка за щатните бройки в политическите кабинети на министрите - не повече от 17 и не по-малко от 8 - съветници, експерти и технически сътрудници.

 

Измененията са в съответствие с целите и приоритетите за оптимизация на администрацията, заложени в Споразумението за съвместно управление на страната 2021 - 2025 г., и няма да нарушат действащия административен борд на числеността на персонала.

 

С приетите промени се ограничава възможността за необосновано нарастване на числеността на политическите кабинети на министрите. Потенциалният ефект е намаляване на числеността на министерствата с до 100 щатни бройки.

 

Обществена консултация по темата е проведена на този адрес.

 

Източник: Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 09.03.2022 г.