Новини

2.3.2022 г.

През ноември 2021 г. Европейската комисия прие два документа на тема "По-добро регулиране"

Категория: Оценка на въздействието

Насоките за по-добро регулиране определят принципите, които Европейската комисия следва при подготовката на нови инициативи и предложения, както и при управлението и оценяването на съществуващото законодателство. Те се прилагат за всяка фаза от цикъла на законотворчество.
 
Документите представялват насоки и наръчник за по-добро регулиране. Достъпни са в специална публикация на Портала за обществени консултации.