Новини

29.10.2021 г.

Седем e-услуги за изборите на 14 ноември 2021 г. са публикувани на Портала egov.bg

Категория: Възможности

На Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ могат да бъдат заявени електронно 7 услуги, предоставяни от общински администрации, свързани с Изборния кодекс, във връзка с предстоящите на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на Р България, и за народни представители. Услугите са публикувани в раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Избори 2021". Услугите са:

 

1. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Р България, и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 от Избирателния кодекс) 

 

2. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборитена 4 ноември 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

 

3. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

 

4. Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) 

 

5. Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 от Избирателния кодекс) 

 

6. Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 от ИК) 

 

7. Подаване на Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2от Избирателния кодекс) 

 

Източник: Държавна агенция "Електронно управление"