Новини

1.10.2020 г.

Обнародвани са промени в Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация

С Постановление № 266 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. са направени промени в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието. ПМС № 266 е обнародвано в брой № 84 на Държавен вестник от 29 септември 2020 г.

 

С изменението на наредбата се цели:
- прецизиране и допълване на разпоредбите, регламентиращи частичната предварителна и последващата оценка на въздействието;
- осигуряване на необходимото съответствие между изградената в последните три години административна практика и методологическата и нормативна рамка на системата на оценката на въздействието;
- улеснение за екипите, извършващи ОВ, както и привличането на заинтересованите страни в процеса по извършване на ОВ, включително чрез представянето на аналитичния продукт по по-структуриран и хомогенен начин;
 
Ревизираните образци, предвидени в Наредбата, ще бъдат публикувани в секцията, посветена на оценката на въздействието на Портала за обществени консултации.