Новини

17.9.2020 г.

Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието е изменена и допълнена

Категория: Правителствени

На заседание на Министерския съвет от 16 септември 2020 г. бе прието Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 2016 г.

 

Промените в наредбата са насочени основно към прецизиране и допълване на разпоредбите, регламентиращи частичната предварителна и последващата оценка на въздействието.

 

Промените в наредбата осигуряват необходимото съответствие между изградената в последните три години административна практика и методологическата и нормативна рамка на системата на оценката на въздействието.

 

Освен към улеснение за екипите, извършващи ОВ, промените в наредбата са насочени към привличането на заинтересованите страни в процеса по извършване на ОВ, включително чрез представянето на аналитичния продукт по по-структуриран и хомогенен начин.

 

Ревизираните образци, предвидени в наредбата, ще бъдат публикувани в секцията, посветена на оценката на въздействието на Портала за обществени консултации - http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=16&Id=215