Новини

14.9.2020 г.

САР одобри документи, свързани с оценка на въздействието и алтернативни регулаторни подходи

Категория: Държавна администрация

На 3 септември 2020 г. се проведе заседание на Съвета за административната реформа (САР). По време на заседанието бяха одобрени следните документи:

 

1. Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2019 г. 
В него са отразени състоянието и развитието на процесите, свързани с извършване на оценка на въздействието в изпълнителната власт и провеждането на обществените консултации по Закона за нормативните актове, както и перспективите и приоритетите за следващите периоди. Документът е достъпен тук.

 

2. Образец на доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието
Образецът е достъпен под номер 3 на тази публикация на Портала за обществени консултации.

 

3. Стандарти за прилагане на алтернативни регулаторни подходи
Основната роля на стандартите е да бъдат отправна точка за осигуряване на обвързаност на инструментите за алтернативни подходи за регулиране с принципите на доброто управление, със съществуващата регулаторна рамка, с неотменими законови положения, осигуряване на защита на стопанските субекти и други. Документът е достъпен тук.

 

Повече информация за САР, както и протокол от проведеното заседание, можете да намерите тук.