Новини

8.7.2020 г.

Публикувани са материали относно предстояща кръгла маса с областните управители във връзка със ЗА

Категория: Държавна администрация

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект, част от който е дейност по изграждане на механизъм за осъществяване на функциите на областния управител по координация и контрол на административното обслужване по чл.31, ал.1, т.5 и 7 от Закона за администрацията. Ще бъде разработен механизъм, който да осигури реалната приложимост на правомощията на областните управители по чл. 35, ал. 1, т. 5 и т. 7 от Закона за администрацията – контрол за законосъобразност върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация и координация и контрол на дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта. В резултат се очаква повишаване на удовлетвореността на потребителите.

 
На 15 и 16 юли 2020 г. в Арбанаси, община Велико Търново ще се проведе кръгла маса с участието на представители на  областните администрации, общините и териториални звена на централната администрация.
 
По-долу са предоставени материалите, които ще бъдат обсъждани на предстояща кръглата маса.