Новини

8.7.2020 г.

Правителството одобри отчет за изпълнението на пакет мерки за намаляване на административната тежест

Категория: Държавна администрация

Правителството одобри отчета за напредъка при изпълнението на най-големия пакет от 1566 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест, с които се редуцират изискваните от заявителите документи, увеличава се служебният обмен на документи, намалят се някои срокове и такси, стандартизират се услуги на администрации със сходен профил на дейност.

 

Обобщената информация от отчетите показва, че от общо 1566 мерки са изпълнени 1105 (70,56%), в процес на изпълнение са 381 (24,33%), а изпълнението на 80 (5,11%) от мерките все още не е започнало.

 

Благодарение на изпълнените мерки, се намалява броят на изискваните документи от заявителите, съкращават се срокове, намаляват се или се премахват такси на някои услуги.

 

За неизпълнените мерки работата и отчитането продължава в рамките на Съвета за административната реформа, като крайният срок за изпълнението е до края на 2020 г.

 

Приложена е информация за направленията, в които са реализирани мерките за намаляване на административната тежест, както и изпълнилите ги институции.

 

----

*Приложеният файл е актуализиран на 9 юли 2020 г.