Новини

30.6.2020 г.

Съобщение

Категория: Възможности

В изпълнение на решение на Комисията за организирането и провеждането на процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското обществото да бъде публикувана информацията „от кои организации са се формирали гласовете за класираните за членове на Съвета организации“, се прилага списък с организациите, подредени по азбучен ред.