Новини

17.6.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В КЛАСИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СРГО

Категория: Обяви

На основание чл. 16, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество (ПОДСРГО), Секретариатът на Съвета, обявява, че е отправена покана за излъчване на представители за членове на Съвета към следващата, по ред, класирана организация, съгласно резултатите от гласуването на платформата https://voting.government.bg и след изваждането на сдружение „Асоциация Родители“, ЕИК 130577279, от списъка с класираните организации, поради неспазване на срока по чл. 16, ал. 1 от ПОДСРГО.